Senioringeniør struktur - Senior structural engineer

We are looking for a highly qualified engineer holding M.Sc. or B.Sc. degree for Structural engineering.

Vi er på jakt etter høyt kvalifisert strukturingeniør med M.Sc. eller B.Sc. kvalifikasjoner.

Stilling ledig - Vacant position

English version

Vi er inne i en spennende fase med oppdrag tilknyttet tradisjonell skipsbygging over hele verden.

Vi har også økende oppdragsmengde for olje- og gassindustrien og vi tar del i videreutviklinga mot nord. Harstad er Equinors sentrale driftsmiljø i nord og vi forventer sterkt økende aktivitet i byen. Vi har nylig signert en rammeavtale med Equinor innen strukturanalyser for flytere; FPSO og FSO.

Bli med på å utvikle bedriften og delta i et internasjonalt miljø med teknologisk utfordrende oppgaver.

Vi er på jakt etter høyt kvalifisert ingeniør for aktiviteter tilknyttet struktur tegningsarbeid og strukturanalyser.

Senioringeniør struktur

Du vil jobbe i et team innen våre aktiviteter innen tradisjonell strukturdesign og avanserte styrkeberegninger. Du må håndtere flere sentrale fagområder som

 • Skipskonstruksjon, klasse- og arbeidstegninger
 • Bruk av Autocad i tegningsarbeid
 • Regler for klassifikasjon av skipsstruktur

Det vil også vrære en fordel om du også er kunnskap og erfaring fra

 • Strukturanalyser ved bruk av 3D FEM systemer. Vi benytter verktøy som Sesam, Genie og lignend

Du bør ha noen års erfaring fra strukturdesign av skip eller flytende strukturer for olje og gassindustrien. Du bør være faglig trygg på konstruksjonsarbeid.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver i et hektisk internasjonalt marked
 • Opplæring og utviklingsprogram
 • Personalforsikring
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale

Ytterligere informasjon:
Sigmund Sørensen, tel. +47 901 13 903
Terje Richardsen, tel. +47 909 47 972

Elektronisk søknad til: stilling@polarkonsult.com


We experience increased demand for advanced structural ship design and for a growing oil and gas sector in the north. We want to take part in the development of a growing petroleum sector in northern waters and the Arctic. Harstad is chosen as Equinor's main center for exploration of oil and gas fields in the north. We have recently signed a 8 year frame agreement on structural design for FPSO's and FSO's.

We are dedicated to maintain focus on our services for international ship design and shipbuilding. Join our team and take part in a growing demand for advanced engineering.

We are looking for a highly qualified engineer holding M.Sc. or B.Sc. degree for activities within structural design and analyses.

Senior structural designer

You will work in our team within traditional structural design and advanced structural analyses. You should cover several of the following areas

 • General structural classification- and workshop drawings
 • Be familiar with Autocad
 • Rules for classification of structures
 • Advanced structural analyses using Sesam, GeniE and similar strength assessment systems.

Additional qualifications within the following will be highly appreciated.

 • Advanced structural analyses using Sesam, GeniE and similar strength assessment systems.

We can offer:

 • Challenging tasks in an international business
 • Training and development programs
 • Personal insurance program
 • Competitive terms

Further information by contacting

Sigmund Sørensen, ph. +47 901 13 903
Terje Richardsen, ph. +47 909 47 972

Application to: stilling@polarkonsult.com